ලෝකේ වටේ අපේ දක්ශයන් දකිද්දී දැනන සතුට …………..

මේ ලගදී 13 කණ්ඩායමේ සිසුවෙක් ඇවිත් කතාකලා. “සර් මම එස්ටොනියාවේ යනවා. උසස් අධ්‍යාපනයට”. ඒ වචන ටික ගෙනාපු සතුට කියන්න බෑ. එස්ටෝනියාව කියන්නේ ෆින්ලන්තය අසල තියෙන තවත් එක් යුරොපීය රටක්. සමහර විශ්ව විද්‍යාල වල වගේ එක රටක් බලාගෙන ඒ රට මත්තෙම නැහෙන ලමයි නොවේ මොරටුවේ ඉන්නේ.…